Misja Stowarzyszenia

Celem głównym stowarzyszenia jest pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym, tym najbardziej pokrzywdzonym przez los. Współpracujemy z wieloma szkołami, domami dziecka, placówkami oświatowo-opiekuńczymi, fundacjami i organizacjami charytatywnymi, działającymi na rzecz potrzebujących i chcących nieść pomoc. Stowarzyszenie realizując zadania statutowe opiera się na składkach członkowskich oraz z wpływów pochodzących z organizacji różnego rodzaju imprez charytatywnych. Działalność charytatywna Stowarzyszenia „Otwarte Serca” OPP skupia wokół siebie ludzi o wielkim i otwartym sercu, nie patrzących obojętnie na potrzeby innych.

Historia i zarząd

Stowarzyszeniem „Otwarte Serca” OPP kieruje od maja 2009 roku prezes Joanna Kapusta. Funkcję wiceprezesa pełni Małgorzata Hermańska, w skład zarządu wchodzą sekretarz Agnieszka GrabińskaPawska, skarbnik Agnieszka Gall i członek zarządu Paweł Kapusta.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” OPP zostało powołane do życia w 2002 roku w Grudziądzu. W październiku 2010 roku stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego (Dz. U.2003 Nr96, poz.873 z póź. zm.)

Tylu osobom już pomogliśmy
126
Tyle osób z nami współpracuje
58
Tylu osobom chcemy pomóc
100  %

Przyjaciele Otwartych Serc

"I trzeba być wielkim przyjacielem i mocnym przyjacielem, żeby przyjść i przesiedzieć z kimś całe popołudnie tylko po to, żeby nie czuł się samotny. Odłożyć swoje ważne sprawy i całe popołudnie poświęcić na trzymanie kogoś za rękę."
Anna Frankowska

Najnowsze informacje

Przekaż nam swój 1%

20 maj 2020

Pomóżmy Kubie

20 maj 2020

Nowy plac zabaw

20 maj 2020

Przekaż nam 1% podatku

KRS: 0000145387

Wesprzyj nas datkiem

Chcesz pomóc w inny sposób?


© Stowarzyszenie Otwarte Serca w Grudziądzu - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Studio113